Poravnava članarine

Podrobnosti dogodka

  • Date:
  • Kategorije: , ,

Članarina je enkratni znesek, ki ga član roda poravna vsako leto in zajema različne stroške tako Zveze tabornikov Slovenije kot našega rodu. Članarina tudi letos ostaja nespremenjena, 40 € na člana. Članarina za dva ali tri člane iz iste družine je 30 € na člana.

Del članarine (cca 14 € na člana + 47 € – enkratni znesek za prijavo rodu na ZTS) odvedemo na transakcijski račun Zveze tabornikov Slovenije za skupne naloge.

Tako zbrana sredstva bodo namenjena:

  • za odgovornostno zavarovanje vodnikov in drugih funkcionarjev,
  • za literaturo za vodniške in inštruktorske tečaje ter Taborniški vestnik,
  • za delo območnih zvez,
  • za mednarodne članarine,
  • za materiale za promocijo in propagando,
  • za mesečno revijo Tabor, ki jo prejme vsak prijavljen član in
  • za državne mnogoboje.

Razlika ostane društvu. Zbrana sredstva bomo porabili za nemoteno delo rodu in nakup opreme, ki jo potrebujemo za taborjenja in druge akcije ter za nakup programskih potrebščin za izvajanje osnovnega programa na vodovih srečanjih ter nakupu druge opreme. Predvsem pa so sredstva iz članarine namenjena za kritje dela stroškov rodovih akcij; nekaterih (sploh domačih) pa v celoti. Vsak prijavljen član bo prejemal oznake veščin in stopenj znanja, novi člani družin in kluba pa bodo prejeli taborniške rutke.Sredstva iz članarine so namenjena tudi za usposabljanje kadrov in razvoj organizacije.

Letos bo mogoče članarino poravnati v petek, 23. 11. 2018, od 18h do 19h v naših prostorih, torej v Palah v Hiši mladih.

Ta dan je tudi zadnji datum, ko je še mogoče poravnati članarino. Za člane, ki do tega datuma članarine ne boste poravnali, bo le-ta višja za 5 €.

Ob poravnavi članarine boste starši prejeli tudi soglasje o dovoljenju objavljanja podatkov, s katerim bomo lahko otroka uspešno prijavili na Zvezo tabornikov Slovenije.

Posebej pomembno je, da vsi oddate EVIDENČNI LIST, če tega seveda še niste storili. Le s popolnim evidenčnim listom lahko uspešno prijavimo člane na Zvezo tabornikov Slovenije.

Taborniški pozdrav,

Manca Štekar, načelnica

Tanja Gerželj Černetič, starešina